Onze resultaten

2020 was in elk opzicht een uitzonderlijk jaar.

Ondanks de grote uitdagingen slaagden we er samen in om een record aan afgedankte elektro en lampen in te zamelen.

123.840 ton afgedankte elektro en lampen
De coronacrisis en de lockdown in het voorjaar van 2020 leidden niet tot een lagere inzameling van e-waste.

In 2020 steeg ons inzamelresultaat met 1,1% en bracht iedere Belg gemiddeld 10,8 kg naar een Recupel-punt. Daarmee deden we het beter dan in 2019, dat al een absoluut recordjaar was. De coronacrisis zorgde nochtans voor een moeizame start, doordat veel inzamelpunten moesten sluiten. Maar zodra de maatregelen versoepelden, piekte de inzameling: tot wel 50% meer inzameling in juni 2020 ten opzichte van juni 2019. De meest opvallende resultaten waren een stijging van 4,2% bij de koelvries-apparaten en 2 miljoen meer stuks in de categorie ‘Overige’ (vooral kleinere elektronische apparaten) dan in 2019. De Belg heeft van de lockdown gebruik gemaakt om op te ruimen. Dat we daarbij ook de reflex hebben om e-waste binnen te brengen voor recyclage en hergebruik, is het resultaat van de inspanningen van de voorbije jaren.

122.548 ton(2019)
123.840 ton

ingezameld in 2020

Dat is een verhoging van 1,1 %

Als we het volume (in ton)
per categorie bekijken, ziet dat er als volgt uit:

Groot wit
(bv. wasmachines)

31.235(2019)
32.148(2020)
+2,92%

Koel-vries
(bv. koelkasten)

20.381(2019)
21.246(2020)
+4,24%

Lampen

1.473(2019)
1.282(2020)
-12,94%

Overige
(bv. gsm’s)

51.724(2019)
53.208(2020)
+2,87%

Rookmelders

15(2019)
16(2020)
+6,57%

Televisies

12.024(2019)
11.330(2020)
-5,78%

Professionele apparaten

5.695(2019)
4.611(2020)
-19%
43,7 miljoen apparaten

Terwijl het ingezamelde gewicht steeg, daalde het aantal ingezamelde apparaten lichtjes met 0,64% ten opzichte van 2019.

44.001.648(2019)
43.718.439 toestellen

ingezameld in 2020

Dat is een daling met 0,64%

Als we dit per categorie in eenheden
bekijken, ziet dat er als volgt uit:

Groot wit
(bv. wasmachines)

577.973(2019)
600.683(2020)
+3,93%

Koel-vries
(bv. koelkasten)

462.246(2019)
472.187(2020)
+2,15%

Lampen

10.372.768(2019)
8.115.625(2020)
-21,76%

Overige
(bv. gsm’s)

31.617.098(2019)
33.608.912(2020)
+6,30%

Rookmelders

121.968(2019)
140.047(2020)
+14,82%

Televisies &
monitoren

849.595(2019)
780.985(2020)
-8,08%
Het resultaat is grotendeels te wijten aan een daling van het aantal ingezamelde lampen en dan specifiek bij bedrijven en aannemers. Zij voerden in 2020 veel minder projecten uit waarbij oude verlichting vervangen wordt door efficiëntere ledlampen. We verwachten dat die evolutie zich zal doorzetten, omdat er steeds meer ledlampen gebruikt worden met een lange levensduur.
Inzamelpercentage België

In 2018 stond Recupel mee aan de wieg van de vzw BeWeee. Met die tool rapporteren actoren in de hele e-wasteketen hoeveel elektrische apparaten ze op de markt brengen, inzamelen of verwerken en wat hun bestemming is. Ondertussen is de rapportering via de tool verviervoudigd: van 6.662 ton voor 2017 naar 28.554 ton voor 2019. Met de cijfers die Recupel zelf rapporteert erbij komen we voor 2019 aan 151.102 ton in totaal. Dat is een belangrijke stap richting de Europese doelstelling om op gewichtsbasis 65% van de apparaten die in België op de markt komen ook weer in te zamelen. Met een inzamelpercentage van 51% in 2019 hebben we nog werk voor de boeg. Maar de geboekte vooruitgang van 5% ten opzichte van 2017 toont aan dat we op de goede weg zijn. De resultaten van BeWeee voor het jaar 2020 zijn momenteel nog niet beschikbaar. Het inzamelpercentage voor het jaar 2020 zal gepubliceerd worden op de website van BeWeee.

Onze recyclageresultaten
92,7% e-waste krijgt nuttige toepassing

Dat is een stijging van 2% ten opzichte van vorig jaar. Het afgelopen jaar recupereerden onze verwerkers 79,6% van het afval voor recyclage tot bruikbare grondstoffen. Nog eens 13,1% werd verbrand om nuttige energie op te wekken.

Per categorie ziet dat er als volgt uit:

GROOT WIT

100%
Ferro-materialen
99,9%
Non-ferromaterialen
96,4%
Kunststof
69,6%
Overige
92,1%
RESULTAAT PER FRACTIE
85%
WETTELIJKE DOELSTELLING

KOEL-VRIES

100%
Ferro-materialen
100%
Non-ferromaterialen
99,5%
Kunststof
91%
Overige
99,3%
RESULTAAT PER FRACTIE
85%
WETTELIJKE DOELSTELLING

LAMPEN

100%
Ferro-materialen
98,9%
Non-ferromaterialen
100%
Kunststof
95,7%
Overige
95,9%
RESULTAAT PER FRACTIE
80%
WETTELIJKE DOELSTELLING

OVERIGE

99,9%
Ferro-materialen
99,9%
Non-ferromaterialen
93,6%
Kunststof
67,1%
Overige
91,1%
RESULTAAT PER FRACTIE
80%
WETTELIJKE DOELSTELLING

TELEVISIES EN MONITOREN

100%
Ferro-materialen
100%
Non-ferromaterialen
95,5%
Kunststof
46,1%
Overige
89%
RESULTAAT PER FRACTIE
80%
WETTELIJKE DOELSTELLING

Resultaat per materiaalstroom

Ferro-materialen 100%
Non-ferromaterialen 99,9%
Kunststof 95,9%
Overige materialen 68,8%

Wettelijke doelstelling

Ferro-materialen 95%
Non-ferromaterialen 95%
Kunststof 80%
Jaar na jaar overtreffen we de Europese doelstellingen voor recyclage, ook in 2020. Bovendien scoren we voor elk soort materiaal en voor elke fractie beter dan of even goed als vorig jaar.
Ons inzamelnetwerk
548 recyclageparken

Recyclageparken zijn de spil in ons netwerk van inzamelpunten. Over het hele land gaat het over 548 locaties.

11.612 collectiepunten

Collectiepunten vind je in winkels die elektr(on)ische apparaten verkopen. Ze zijn wettelijk verplicht om oude, vergelijkbare apparaten van klanten terug te nemen voor verwerking en vormen dus een logische inzamellocatie. In totaal hebben 11.612 handelaars zich laten registreren als collectiepunt. 2.912 van hen hebben ook een RecyclePunt; handige containers waar je klein elektro en lampen kan deponeren.

24 hergebruikcentra

Met apparaten die nog werken, maar niet meer gebruikt worden, kan je terecht in een hergebruikcentrum. Daar voeren ze de nodige reparaties uit en maken ze de toestellen klaar voor verkoop in een Kringwinkel. Recupel werkte in 2020 samen met 24 hergebruikcentra.

87 chartristen

Bedrijven kunnen rechtstreeks beroep doen op de chartristen van Recupel voor de verwerking van hun afgedankt elektro. In 2020 bestond ons netwerk uit 87 partners: 76 charter-ophalers en 11 charter-verwerkers.