Onze resultaten

119.654 ton afgedankte elektro en lampen

Geen nieuw record voor de inzameling, maar wel een mooie stijging van het hergebruik.

119.654 ton afgedankte elektro en lampen
De opruim- en vervangingsgolf van de coronajaren is voorbij

In 2022 bracht de gemiddelde Belg 10,33 kg aan afgedankte toestellen of oude lampen binnen. Dat is een daling van 6,9% ten opzichte van 2021. Tijdens de covidperiode zagen we nog opeenvolgende records in de inzamelcijfers. Toen zaten mensen veel meer thuis, ruimden ze op en kochten of vervingen ze meer toestellen en lampen. Dat effect valt nu weg. In de plaats kwam een algemeen gevoel van onzekerheid door de oorlog in Oekraïne, stijgende energieprijzen en een economische terugval. Dat versterkt wellicht de klassieke neiging om oude toestellen nog even bij te houden ‘voor het geval dat’.

We zamelden wel weer meer koel-vriesapparaten in. Dat is belangrijk, want toestellen als koelkasten en diepvriezers bevatten schadelijke stoffen die niet in het milieu mogen terechtkomen. Daarom besteden we extra aandacht aan hun inzameling en correcte verwerking. En dat werpt vruchten af.

128.467 ton(2021)
119.654 ton

ingezameld in 2022

Een daling van 6,9%

Als we het volume (in ton)
per categorie bekijken, ziet dat er als volgt uit:

Groot wit
(bv. wasmachines)

34.373(2021)
28.691(2022)
-16,5%

Koel-vries
(bv. koelkasten)

22.724(2021)
23.548(2022)
+3,6%

Lampen

1.460(2021)
1.219(2022)
-16,5%

Overige
(bv. gsm’s)

52.118(2021)
50.121(2022)
-3,8%

Rookmelders

18(2021)
3(2022)
-80,5%

Televisies & monitoren

10.921(2021)
9.571(2022)
-12,4%

Professionele apparaten

6.853(2021)
6.500(2022)
-5,1%
41 miljoen apparaten

Een daling met 0,7% ten opzichte van 2021.

40.953.169(2021)
40.680.952 toestellen

ingezameld in 2022

Een daling van 0,7%

Als we dit per categorie in eenheden
bekijken, ziet dat er als volgt uit:

Groot wit
(bv. wasmachines)

623.299(2021)
526.351(2022)
-15,5%

Koel-vries
(bv. koelkasten)

501.918(2021)
506.581(2022)
+0,9%

Lampen

8.611.652(2021)
8.246.738(2022)
-4,24%

Overige
(bv. gsm’s)

30.294.011(2021)
30.604.562(2022)
+1%

Rookmelders

167.545(2021)
30.684(2022)
-81,7%

Televisies &
monitoren

754.743(2021)
766.036(2022)
+1,5%
Inzamelpercentage België*

We berekenen het inzamelpercentage door de hoeveelheid elektr(on)ische apparaten die nieuw op de markt komen te vergelijken met de hoeveelheid die opnieuw ingezameld wordt. De cijfers komen van actoren in de volledige e-wasteketen die rapporteren hoeveel toestellen ze op de markt brengen, inzamelen of verwerken en wat hun bestemming is. Aangiftes gebeuren via Recupel of het rapporteringsplatform BeWeee. Voor 2021 ging het voor heel België over 166.553 ton afgedankte elektr(on)ische apparaten, waarvan 38.087 ton rechtstreeks via BeWeee werd aangegeven.

Het inzamelpercentage voor 2021 bedraagt 57,4%. Dat is een stijging van 23% ten opzichte van 2017. We zitten dus nog niet aan de Europese doelstelling van 65%, maar we blijven vooruitgang boeken. Zeker als je er rekening mee houdt dat er steeds meer apparaten op de markt komen, waardoor de uitdaging steeds groter wordt.

De resultaten voor 2022 zijn er nog niet. Die vind je in het najaar van 2023 op de website van BeWeee.

*Cijfers zonder zonnepanelen: die vallen niet onder Recupel, wel onder PV Cycle.

Hergebruikcijfers
3.818.805 kgaan huishoudelijke toestellen hergebruikt

Het hergebruikcijfer is gestegen ten opzichte van 2021. En dat is om verschillende redenen goed nieuws. Door afgedankte toestellen een nieuw leven te geven, besparen we veel energie en grondstoffen. Hergebruik zorgt ook voor een betaalbaar aanbod voor mensen met een laag inkomen. En het creëert jobs, in het bijzonder voor mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Achter hergebruik schuilt een heel netwerk, maar de sterren van 2022 waren ongetwijfeld de kringloopwinkels en hergebruikcentra, met een miljoen kilogram meer hergebruik dan vorig jaar. Zo komen we op een mooi totaal van 3.818.805 kilogram hergebruik in 2022!

BELGIUM - ELECTRO SOFIE
2.527.137 kgin kringloopwinkels en hergebruikcentra

In 2022 steeg hergebruik via de kringloopwinkels en hergebruikcentra met bijna 1 miljoen kilogram ten opzichte van 2021. Een heel sterk resultaat.

550.852 kgbij chartristen

We doen een beroep op charter-ophalers om toestellen in te zamelen. Een aantal van hen, zoals Out of Use en CTG, organiseren zelf hergebruik voor de ingezamelde toestellen. Het afgelopen jaar gaven ze een half miljoen kilogram aan apparaten een nieuwe thuis.

740.816 kgbij leden

Ook de producenten en distributeurs van elektro zetten hun schouders onder hergebruik. In 2022 brachten de leden van Recupel 740.816 kilogram afgedankte en geretourneerde toestellen opnieuw in roulatie.

Onze recyclageresultaten
94,7% e-waste krijgt nuttige toepassing

Dat is een stijging van 1% ten opzichte van 2021. Onze verwerkers recycleerden 82,3% van de ingezamelde toestellen en lampen tot bruikbare grondstoffen. We recupereerden 1,5% als hulpstof voor de ondersteuning van andere processen. Nog eens 10,9% werd verbrand om energie op te wekken.

Per categorie ziet dat er als volgt uit:

GROOT WIT

100%
Ferro-materialen
100%
Non-ferromaterialen
95,3%
Kunststof
71%
Overige
93%
RESULTAAT PER FRACTIE
85%
WETTELIJKE DOELSTELLING

KOEL-VRIES

99,8%
Ferro-materialen
99,2%
Non-ferromaterialen
97,4%
Kunststof
81,8%
Overige
97,4%
RESULTAAT PER FRACTIE
85%
WETTELIJKE DOELSTELLING

LAMPEN

91,8%
Ferro-materialen
86,3%
Non-ferromaterialen
100%
Kunststof
95,1%
Overige
95,1%
RESULTAAT PER FRACTIE
80%
WETTELIJKE DOELSTELLING

OVERIGE

100%
Ferro-materialen
100%
Non-ferromaterialen
97,6%
Kunststof
70,4%
Overige
94,5%
RESULTAAT PER FRACTIE
75%
WETTELIJKE DOELSTELLING

TELEVISIES EN MONITOREN

100%
Ferro-materialen
100%
Non-ferromaterialen
93,3%
Kunststof
90,2%
Overige
94,5%
RESULTAAT PER FRACTIE
80%
WETTELIJKE DOELSTELLING

Resultaat per materiaalstroom

Ferro-materialen 99,9%
Non-ferromaterialen 99,8%
Kunststof 97%
Overige materialen 77,2%

Wettelijke doelstelling

Ferro-materialen 95%
Non-ferromaterialen 95%
Kunststof 80%
Onze recyclageresultaten overtreffen jaar na jaar de Europese doelstellingen. Dat was niet anders in 2022, met opnieuw hoge cijfers voor elk soort materiaal en elke fractie.
Ons inzamelnetwerk
544 recyclageparken

Recyclageparken maken de circulaire economie rond. In België hebben we er in totaal 544.

11.675collectiepunten

Winkels die elektr(on)ische apparaten verkopen, hebben een wettelijke plicht om vergelijkbare toestellen van klanten te aanvaarden voor verwerking. Daarvoor kunnen ze zich laten registeren als collectiepunt. In 2022 kon je bij 11.675 collectiepunten terecht, verspreid over heel België. Daarvan hebben nog eens 2.983 winkels ook een RecyclePunt: een handige container om klein elektro en lampen in te zamelen.

35 hergebruikcentra

Een hergebruikcentrum maakt afgedankte toestellen opnieuw klaar voor verkoop in een Kringwinkel, inclusief herstellingen waar nodig. In 2022 werkten we samen met 35 hergebruikcentra.

90chartristen

Bedrijven kunnen afgedankt elektro rechtstreeks naar een van onze chartristen brengen voor een correcte verwerking. Recupel beschikt over een netwerk van 90 chartristen, waarvan 77 charter-ophalers en 13 charter-verwerkers.