Onze resultaten

Een tweede recordjaar op rij

Het totale gewicht aan ingezamelde elektro en lampen stijgt opnieuw.

128.467 ton afgedankte elektro en lampen
Ook in het tweede coronajaar, 2021, zamelden we meer in dan ooit tevoren.

11,1 kg per persoon, zoveel oude toestellen en lampen bracht de gemiddelde Belg in 2021 naar een Recupel-punt. Dat is een stijging van maar liefst 3,7% tegenover 2020, het vorige recordjaar. Voor de tweede keer op rij was er sprake van een corona-opruimeffect. Ook de bedrijven schoten in het tweede coronajaar in actie. In 2021 steeg het totale gewicht van afgedankte professionele apparaten met bijna 50%. Een gelijkaardig effect zien we bij de ingezamelde lampen. Bij het uitbreken van de coronacrisis werden er aanvankelijk minder projecten uitgevoerd om oude verlichting te vervangen. In 2021 kwamen die activiteiten opnieuw op gang, waardoor het ingezamelde gewicht aan oude lampen met 14% toenam.

123.840 ton(2020)
128.467 ton

ingezameld in 2021

Een stijging van 3,7%

Als we het volume (in ton)
per categorie bekijken, ziet dat er als volgt uit:

Groot wit
(bv. wasmachines)

32.148(2020)
34.373(2021)
+6,9%

Koel-vries
(bv. koelkasten)

21.246(2020)
22.724(2021)
+7%

Lampen

1.282(2020)
1.460(2021)
+13,9%

Overige
(van gsm’s tot grasmaaiers)

53.208(2020)
52.118(2021)
-2%

Rookmelders

16(2020)
18(2021)
+12,5%

Televisies & monitoren

11.330(2020)
10.921(2021)
-3,6%

Professionele apparaten

4.611(2020)
6.853(2021)
+48,6%
41 miljoen apparaten

Het ingezamelde gewicht stijgt, maar het aantal ingezamelde apparaten daalt: met 6,3% ten opzichte van 2020.

43.718.439 (2020)
40.955.401 toestellen

ingezameld in 2021

Een daling van 6,3%

Als we dit per categorie in eenheden
bekijken, ziet dat er als volgt uit:

Groot wit
(bv. wasmachines)

600.683(2020)
623.299(2021)
+3,8%

Koel-vries
(bv. koelkasten)

472.187(2020)
501.918(2021)
+6,3%

Lampen

8.115.625(2020)
8.611.652(2021)
+6,1%

Overige
(van gsm’s tot grasmaaiers)

33.608.612(2020)
30.294.011(2021)
-9,9%

Rookmelders

140.047(2020)
167.545(2021)
+21,2%

Televisies &
monitoren

780.985(2020)
754.743(2021)
-3,4%
Het feit dat het aantal ingezamelde stukken daalt, terwijl het gewicht stijgt, is te wijten aan de categorie ‘Overige’. Een opmerkelijke stijging is er wel bij de rookmelders. Sinds 2020 zijn die verplicht in alle woningen, en na tien jaar breng je ze best naar een Recupel-punt en vervang je ze door een nieuw exemplaar.
Inzamelpercentage België*

Het inzamelpercentage vergelijkt de hoeveelheid elektr(on)ische apparaten die nieuw op de markt komen met de hoeveelheid die ingezameld wordt op basis van gewicht. Daarvoor rapporteren actoren in de volledige e-wasteketen hoeveel toestellen ze op de markt brachten, inzamelen of verwerken en wat hun bestemming is. In 2020 ging het in totaal over ruim 159.000 ton, zo blijkt uit de cijfers van het rapporteringsplatform BeWeee. Dat is de optelsom van de aangiftes via Recupel en de bijna 36.000 ton die bedrijven rechtstreeks bij BeWeee aangaven.

Zo komen we voor 2020 uit op een inzamelpercentage van 54,8%. Daarmee doen we 8% beter dan in 2017, maar het is nog een eind verwijderd van de Europese doelstelling van 65%. Resultaten voor 2021 zijn nog niet beschikbaar. Die worden in het najaar van 2022 gepubliceerd op de website van BeWeee.

Belangrijke kanttekening: er komt een steeds groter volume aan elektr(on)ische apparaten op de markt. Alleen al de laatste vijf jaar ging het om een stijging van 10%. Dat maakt de uitdaging om het inzamelpercentage van 65% te behalen nog groter.

*(cijfers zonder zonnepanelen: die vallen niet onder Recupel, wel onder PV Cycle)

Hergebruikcijfers
3.759.428 kgaan toestellen hergebruikt

Hergebruik is een hoogwaardige ecologische oplossing voor afgedankte toestellen en heeft ook nog eens aanzienlijke sociale voordelen. De organisatie van hergebruik creëert werkgelegenheid, vooral voor mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt, en zorgt voor een betaalbaar aanbod voor mensen met een laag inkomen. Daarom is het goed dat er vanuit verschillende hoeken steeds meer aandacht wordt besteed aan hergebruik. In totaal werd in 2021 3.759.428 kilogram hergebruikt.

© Jasper Leonard
1.657.518 kgin kringloopwinkels en hergebruikcentra

De kringloopwinkels en hergebruikcentra konden in 2021 meer dan anderhalf miljoen kilogram oud elektro nakijken, waar mogelijk herstellen en opnieuw in omloop brengen.

1.195.668 kgbij chartristen

Een aantal van onze charter-ophalers, zoals Out of Use en CTG, organiseren ook hergebruik voor de toestellen die ze inzamelen, goed voor 1.195.668 kilogram in het afgelopen jaar.

©Adobe Stock
906.242 kgbij leden

Meer en meer van onze leden, de producenten en distributeurs van elektro, stappen mee in het hergebruikverhaal. In 2021 brachten zij zelf 906.242 kilogram aan afgedankte of geretourneerde toestellen opnieuw op de markt.

Onze recyclageresultaten
93,7 % e-waste krijgt een nuttige toepassing

Daarmee doen we 1% beter dan in 2020. Onze verwerkers konden 79,8% van de ingezamelde toestellen en lampen recycleren tot bruikbare grondstoffen. Daarnaast werd 12,5% verbrand om energie op te wekken. En ten slotte werd nog 1,4% gerecupereerd als ‘hulpstof’ voor de ondersteuning van andere processen.

Per categorie ziet dat er als volgt uit:

GROOT WIT

100%
Ferro-materialen
100%
Non-ferromaterialen
94,2%
Kunststof
76,5%
Overige
93,8%
RESULTAAT PER FRACTIE
85%
WETTELIJKE DOELSTELLING

KOEL-VRIES

99,9%
Ferro-materialen
99,6%
Non-ferromaterialen
97,5%
Kunststof
78,7%
Overige
97,4%
RESULTAAT PER FRACTIE
85%
WETTELIJKE DOELSTELLING

LAMPEN

94,5%
Ferro-materialen
85,4%
Non-ferromaterialen
100%
Kunststof
95%
Overige
94,9%
RESULTAAT PER FRACTIE
80%
WETTELIJKE DOELSTELLING

OVERIGE

100%
Ferro-materialen
99,6%
Non-ferromaterialen
95,5%
Kunststof
61,8%
Overige
91,9%
RESULTAAT PER FRACTIE
80%
WETTELIJKE DOELSTELLING

TELEVISIES EN MONITOREN

100%
Ferro-materialen
100%
Non-ferromaterialen
90,6%
Kunststof
88,9%
Overige
93,4%
RESULTAAT PER FRACTIE
80%
WETTELIJKE DOELSTELLING

Resultaat per materiaalstroom

Ferro-materialen 100%
Non-ferromaterialen 100%
Kunststof 95%
Overige materialen 75,1%

Wettelijke doelstelling

Ferro-materialen 95%
Non-ferromaterialen 95%
Kunststof 80%
In 2021 lagen onze recyclageresultaten opnieuw een stuk boven de Europese doelstellingen. Op een enkele uitzondering na zagen we ook in dat jaar weer betere of even goede cijfers voor elke soort materiaal en voor elke fractie.
Ons inzamelnetwerk
544 recyclageparken

Recyclageparken vormen een essentiële draaischijf in een circulaire economie. Verspreid over België kan je op 544 locaties terecht.

11.697 collectiepunten

Winkels die elektr(on)ische apparaten verkopen, zijn wettelijk verplicht om ook vergelijkbare afgedankte toestellen van klanten terug te nemen voor verwerking. Ze kunnen zich daarvoor laten registreren als collectiepunt. Zo vind je er in België 11.697. Daarvan hebben nog eens 2.984 winkels ook een RecyclePunt: handige containers om kleine elektro en lampen in te zamelen.

29 hergebruikcentra

Hergebruik is de beste optie voor apparaten die je niet meer nodig hebt maar die wel nog werken of hersteld kunnen worden. Daarvoor kan je terecht in een hergebruikcentrum, waar eventuele reparaties worden uitgevoerd en de toestellen worden klaargemaakt voor verkoop in een kringloopwinkel. In 2021 werkte Recupel samen met 29 hergebruikcentra.

88chartristen

In 2021 konden we een beroep doen op een netwerk van 88 chartristen, waarvan 75 charter-ophalers en 13 charter-verwerkers. Bedrijven kunnen rechtstreeks naar zo een chartrist stappen om hun afgedankte elektro te verwerken.