Interview met de CEO en de voorzitter

De rode draad in 2021: werken aan sterke partnerschappen

In 2021 waren we nog niet terug naar normaal. De coronapandemie had nog enkele golven in petto en in de zomer waren er historisch zware overstromingen. CEO Eric Dewaet en voorzitter Bruno Vermoesen kijken terug op een jaar vol onverwachte wendingen en vertellen over de plannen voor de toekomst.

Eric Dewaet: “Ik ben heel blij met wat we bereikten in het afgelopen jaar. Hoewel de coronacrisis bleef zorgen voor complicaties, haalden we opnieuw inzamelrecords en herstelden de hergebruikcijfers zich van hun lockdowndip. Dat is evenzeer de verdienste van onze medewerkers als van ons breder netwerk van partners. We zagen bijvoorbeeld ook een stijging van de rapportage via het BeWeee-platform voor organisaties die niet bij ons zijn aangesloten. Er waren ook enkele geslaagde communicatiecampagnes en we bereidden ons voor op ingrijpende wijzigingen.”

Bruno Vermoesen: “Een van die grote veranderingen is de nieuwe organisatiestructuur. Vandaag bestaat Recupel nog uit een verzameling van acht vzw’s: Recupel als uitvoerende organisatie en zeven deelsectoren. Die complexe structuur zullen we in 2023 terugbrengen tot één vzw, met daaronder divisies die de verschillende productcategorieën weerspiegelen in plaats van de sectoren. Dat is een ingewikkeld proces waar we in 2021 hard aan gewerkt hebben. Een van de grote voordelen is dat we in de nieuwe structuur ook mensen inspraak kunnen geven die niet in de raad van bestuur zitten. Zo horen we meer diverse stemmen en nieuwe ideeën en kunnen we onze werking daar beter op afstemmen.”

Dewaet: “Dat zie ik als de rode draad doorheen 2021: werken aan sterke partnerschappen. We sloten onder meer met de OVAM een nieuw aanvaardingsplichtconvenant voor de komende acht jaar. Daarin bouwen we met nieuwe engagementen verder op de vorige overeenkomst. De OVAM zorgt bijvoorbeeld voor een stroomopvolger die nagaat waar nu elektro uit de kringloop verdwijnt. De afspraak is dat dat 1.500 ton extra inzameling oplevert. Wij engageren ons om in die acht jaar gemiddeld 3.000 ton per jaar extra op te halen. Die ambitie is ook nodig om de groei van de markt bij te houden.”

©ID/Photoagency Dieter Telemans

Eric Dewaet: “Met mooie campagnes dragen we Recupel nu meer uit als een merk met een eigen gezicht. Denk maar aan het oude elektro in het stadion van Club Brugge.”

Een van de grote thema’s in het afgelopen jaar was de invoering van een nieuwe apparatenlijst. Wat hield dat in?

Dewaet: “Vanaf dit jaar moeten producenten en invoerders van elektr(on)ische apparaten rapporteren volgens een nieuwe indeling: we gaan van tien categorieën naar zes, in navolging van de Europese richtlijn over afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). In 2020 hebben we de invoering van die nieuwe apparatenlijst intern voorbereid. Het afgelopen jaar communiceerden we naar de leden over de verandering en de gevolgen daarvan. We hebben ook een helpdesk en extra tools ingezet om hen goed te begeleiden.”

Vermoesen: “Een van die tools is ons nieuwe klantenbeheersysteem. Dat namen we in 2021 in gebruik. We zijn in essentie een coördinerende organisatie. Het is onze taak om de banden met onze partners aan te halen en gezamenlijk oplossingen uit te werken met onder meer de recyclagesector, verschillende overheden en producenten. Daarom is een actieve, heldere, flexibele en frequente communicatie heel belangrijk, zowel met onze leden als met onze andere stakeholders.”

Bruno Vermoesen: “Door onze nieuwe organisatiestructuur kunnen we mensen inspraak geven die niet in onze raad van bestuur zitten.”

©ID/Photoagency Dieter Telemans

Recupel lanceerde het voorbije jaar ook enkele opmerkelijke acties voor het brede publiek.

Dewaet: “In 2020 beslisten we om Recupel zelf meer als een merk met een eigen gezicht uit te dragen. Het afgelopen jaar zijn we daar concreet mee gestart met enkele mooie campagnes. Samen met Club Brugge vulden we hun stadion met oud elektro, en samen met BEBAT lanceerden we een campagne om anderstalige nieuwkomers te bereiken. De samenwerking met Jeroom en Philippe Geluck rond lampen en armaturen was ook een echte voltreffer. Met radiozender Nostalgie deden we in Wallonië een oproep om bruikbare toestellen in te zamelen voor de slachtoffers van de overstromingen, in Vlaanderen riepen we de hulp in van Gert Verhulst en James Cooke, die de boodschap verspreidden tijdens de De Cooke & Verhulst-show.”

Vermoesen: “We lieten ook een reeks video’s maken bij onze partners die oude apparaten verwerken voor hergebruik of recyclage. Denk maar aan Out of Use, dat oude laptops herstelt en daarna bezorgt aan hulpbehoevenden. Daarmee maken we abstracte begrippen als recyclage, hergebruik en circulaire economie zichtbaar. Het is ook een boeiende sector waarin er veel beweegt. We hebben zelf nog in 2021 een project rond artificiële intelligentie afgerond. Die techniek wordt nu volop gebruikt door de maatwerkbedrijven die voor ons steekproeven van ingezamelde toestellen doen. Maar de potentiële toepassingen gaan veel verder, dus we werken al aan de volgende generatie. Wie meer wil weten, verwijs ik naar het volgende jaarverslag.”