• ACHTER DE SCHERMEN
    VAN RECUPEL

WIE IS RECUPEL?

WIE IS RECUPEL?

Recupel organiseert de
inzameling en de
verwerking van afgedankte
elektroapparaten en
lampen in België.
Producenten en invoerders van elektrische en elektronische apparaten zijn verplicht om de inzameling en de verwerking van de afgedankte apparaten (e-waste) op zich te nemen. Recupel zorgt ervoor dat e-waste op een duurzame en kostenefficiënte manier ingezameld en verwerkt wordt.

WAT ZAMELT RECUPEL IN?


Voor de inzameling slaan we de handen in elkaar met handelaars, gemeentes, Kringwinkels, regionale overheden en intercommunales. Voor het transport en de recyclage werken we samen met erkende bedrijven die voldoen aan de strengste Europese normen.

Met campagnes sensibiliseren we consumenten en bedrijven om hun oude of kapotte apparaten naar een recyclagepark of kringwinkel te brengen.

Recupel helpt om de materialenkringloop te sluiten. Dat doen we door afgedankte elektro op te halen en ter beschikking te stellen van de hergebruiksector. Als zij de toestellen niet kunnen herstellen, worden de apparaten ontmanteld en de materialen hergebruikt. Zo dragen we bij aan de circulaire economie.

RECUPEL ALS SPIL IN DE CIRCULAIRE ECONOMIE

De bescherming van het leefmilieu. Door e-waste in te zamelen, voorkomen we dat schadelijke stoffen in elektro-apparaten in de natuur belanden. We schakelen erkende bedrijven in om de stoffen op een professionele manier te verwijderen.