• ONZE TOEKOMST IS CIRCULAIR

E-WASTE ALS DE MIJN VAN DE TOEKOMST

Wist u dat uw smartphone uit 40 verschillende elementen bestaat die we kunnen hergebruiken? Uit afgedankte gsm’s en andere elektronica halen verwerkers waardevolle materialen zoals goud, kobalt en koper. Bij Recupel willen we iedereen overtuigen zijn oude toestel in te leveren, want het zorgt voor een positieve bijdrage aan ons milieu en onze maatschappij.

E-WASTE ALS DE MIJN VAN DE TOEKOMST © Copyright Umicore

Iedereen heeft wel kapotte of ongebruikte toestellen in huis die stof liggen te vergaren. Het gaat om naar schatting 46 miljoen apparaten. En dat terwijl we de componenten en materialen kunnen hergebruiken. Als we al die apparaten zouden inzamelen, creëren we in België onze eigen urban mine.

4 redenen om aan
urban mining te doen:


1

MINDER RESERVES, MEER MENSEN

Experts zijn het erover eens dat onze grondstofvoorraden slinken. De mijnen raken uitgeput, maar de vraag naar edele metalen, indium, lood … neemt niet af. Om aan de stijgende vraag te voldoen, hebben we zoveel mogelijk materialen uit afgedankte toestellen nodig.

MINDER RESERVES, MEER MENSEN
2

MONOPOLIE EN CONFLICTMINERALEN

Elektroapparaten bevatten kobalt, palladium en zeldzame aardmetalen. Die materialen beschouwt Europa als ‘kritiek’. Dat heeft twee redenen:

 • We zijn volledig afhankelijk van landen die de grootste voorraad hebben.
 • Soms komen de ertsen uit landen waar hevig wordt gevochten, zoals Congo.

MONOPOLIE EN CONFLICTMINERALEN
3

GOEDKOPER

Voor sommige metalen is het inmiddels goedkoper geworden om ze te winnen uit urban mining dan uit klassieke mijnbouw. We hebben nu al veel minder energie per geproduceerde kilo metaal nodig dan de primaire productie.

GOEDKOPER
4

DUMPING VAN E-WASTE TEGENGAAN

Oude toestellen verdwijnen soms via illegale kanalen naar het buitenland. Daar worden ze gedumpt op enorme vuilnisbelten. Om wat geld te verdienen, halen jonge kinderen de metalen uit het afval en verkopen ze. Een gevaarlijke bijverdienste, want elektronica bevat gevaarlijke stoffen die op een correcte manier verwijderd moeten worden. Sommige landen, zoals China, hebben al een ban ingevoerd op de invoer van afval uit het buitenland. Om die circuits helemaal droog te leggen, moet urban mining in eigen land de norm worden.

DUMPING VAN E-WASTE TEGENGAAN
“Elektr(on)isch afval heeft een groeiend aandeel in de afvalstroom, terwijl het net een opportuniteit vormt om e-waste correct in te zamelen en te recycleren. E-waste en in het bijzonder mobiele telefoons bevatten waardevolle maar schaarse materialen. Via hoogtechnologische recyclageprocessen bij onder andere Umicore in Hoboken worden deze materialen herwonnen en op een duurzame manier gerecycleerd. Zo kunnen deze materialen opnieuw gebruikt worden voor de productie van nieuwe toestellen maar ook voor nieuwe toepassingen zoals bijvoorbeeld schone mobiliteit. Recyclage heeft enorm veel voordelen op het gebied van milieu, economie, tewerkstelling en technologie. Die voordelen vormen de perfecte stimulans om nog meer in te zetten op de inzameling en recyclage van e-waste voor een duurzame toekomst.”
Thierry Van Kerckhoven, Head of Supply Recyclables, Umicore Precious Metals Refining

Nog niet overtuigd?
Check dan onze straffe cijfers:

 • 50 keer
  De concentratie aan waardevolle metalen en mineralen in elektronisch afval ligt tot 50 keer hoger dan in de ertsen uit de mijnen.
 • 90.000 ton
  In 2019 kon 90.000 ton aan grondstoffen via recyclage opnieuw gebruikt worden voor de productie van nieuwe toestellen.
 • 100%
  Ferrometalen, zoals ijzer, zijn 100% recycleerbaar. In 2019 kon 48.000 ton aan ferrometalen via recyclage opnieuw gebruikt worden.
 • 158 ton
  50.000 gsm’s recycleren = 158 ton minder CO2
 • 6300 ton
  50.000 gsm’s recycleren = 6300 ton toxisch afval minder