• ONZE TOEKOMST IS CIRCULAIR

SPIL IN DE CIRCULAIRE ECONOMIE

De economie van de toekomst is circulair. Bij Recupel
zetten we ons in om die omschakeling te versnellen.

Kapotte producten niet meer zien als afval, maar als een bron van grondstoffen die we kunnen hergebruiken. Dat is een van de basisprincipes van de kringloop- of circulaire economie. Maar het gaat om meer dan recycleren alleen.

De circulaire aanpak begint aan de bron: producten slim ontwerpen zodat ze beter recycleerbaar zijn, producten zo ontwikkelen dat ze langer meegaan en dat de componenten herbruikbaar zijn. Door nu te investeren in artificiële intelligentie wil Recupel concrete stappen zetten om in de toekomst een voortrekkersrol te spelen op het vlak van circulaire economie.

3 redenen om over te schakelen
op een circulaire economie


1

WAARDEVOLLE MATERIALEN RECUPEREREN

Onze primaire grondstoffen zijn niet oneindig beschikbaar. Bovendien zullen we in de toekomst met meer zijn, wat de druk op de natuurlijke reserves nog vergroot. Zoveel mogelijk materialen opnieuw in omloop brengen, is dus de boodschap. En dat is mogelijk: bij Recupel gebruiken we gemiddeld 90% van de materialen aanwezig in de apparaten die we inzamelen.

WAARDEVOLLE MATERIALEN RECUPEREREN
2

KLIMAATVERANDERING

Om grondstoffen te ontginnen, te transporteren en ze te verwerken tot producten hebben we heel veel energie nodig. Daardoor stoten we CO2 de lucht in. Door de kringlopen te sluiten en in te zetten op urban mining, kunnen we dus ook de klimaatverandering een halt toeroepen.

KLIMAATVERANDERING
3

LOKALE ECONOMIE

De circulaire economie krikt ook de lokale werkgelegenheid op. Er zijn werkkrachten nodig om de afgedankte goederen te herstellen, sorteren, transporteren en verwerken. Recupel werkt uitsluitend met erkende verwerkers, die bijna allemaal in België gevestigd zijn. Bovendien biedt de kringloopeconomie heel wat kansen voor sociale tewerkstelling. Via haar uitgebreide netwerk creëert Recupel 1.119 indirecte jobs, met 414 jobs op maat voor de sociale sector in België.

LOKALE ECONOMIE