Boodschap van de CEO

4 vragen aan Eric Dewaet

In juli 2020 begon Eric Dewaet als CEO van Recupel. Dewaet brengt uitgebreide ervaring in supply chain management mee, die hij onder meer opbouwde bij VIL (de innovatiecluster voor de logistiek in Vlaanderen) en Hospital Logistics.

Eric Dewaet nam plaats voor de camera om te vertellen over aantreden in turbulente tijden, de successen die het team en de partners toch realiseerden en de uitdagingen van de toekomst.

U bent als CEO aangesteld in juli 2020, midden in de coronacrisis. Hoe is dat verlopen?

Eric Dewaet – “Ik had het geluk dat de maatregelen in de zomer wat soepeler waren, zodat ik alle Recupel-medewerkers fysiek heb kunnen ontmoeten. Ik was getroffen door hun betrokkenheid en drive. Ons team telt een dertigtal medewerkers, die zich allemaal bewust zijn van de maatschappelijke rol van Recupel en daar heel gedreven aan werken. Dankzij hun professionaliteit is onze dienstverlening ook vlot blijven lopen tijdens het telewerken. Een niet te onderschatten aanpassing, niet alleen voor ons, maar ook voor onze partners, die ons helpen bij de inzameling, het transport en de verwerking van elektronisch afval.”

“Tijdens de lockdown waren veel inzamelpunten, zoals winkels en recyclageparken, gesloten en dat leidde aanvankelijk tot enkele kalmere periodes. Die hebben onze partners goed gebruikt om thuiswerk voor te bereiden of de werkplaats veilig te organiseren. We stonden in heel nauw contact met onze partners om de schommelingen in de ingezamelde volumes door de sluiting en heropening van de inzamelpunten goed te coördineren. Zo konden we problemen snel oplossen. Tijdens de lockdown zijn er duidelijk veel garages, (tuin)huizen en zolders opgeruimd. Om die volumes te verwerken hebben onze partners alle zeilen bijgezet. Daar zijn we hen heel dankbaar voor.”

Op welke verwezenlijkingen in 2020 bent u trots?

“Ondanks de moeilijke omstandigheden hebben we opnieuw een record aan elektro en lampen ingezameld samen met onze partners. Een mooie prestatie, want 2019 was ook al een recordjaar. We mogen ook fier zijn op onze recyclageresultaten. Die zitten al jaren ver boven de Europese doelstellingen voor de recyclage van afgedankte elektro en lampen.”
“We werkten ook hard aan de positionering van het merk Recupel. Samen met verschillende stakeholders hebben we opnieuw scherp gesteld waar Recupel voor staat en hoe we dat het beste naar buiten brengen. Onze meest recente campagne rond lampen en armaturen is daar een eerste uiting van. Eigenlijk heeft ons team in 2020 veel van de geplande projecten kunnen realiseren ondanks de coronacrisis: een knappe prestatie.”

Wat staat er de komende jaren op het programma?

“We leggen de lat steeds hoger: we willen nog meer inzamelen en recycleren. Het herwinnen van kritieke metalen uit afgedankt elektro in het bijzonder zal de komende jaren nog belangrijker worden. Sinds 2018 experimenteren we ook met artificiële intelligentie om apparaten beter te sorteren en in de toekomst efficiënter te recycleren. Dat gaan we nog verder uitbreiden.”

“Om hergebruik te stimuleren, werken we ook samen met HERW!N en Ressources om het herstel en hergebruik van elektronische toestellen te stimuleren. We zetten gezamenlijke campagnes op om mensen aan te moedigen apparaten die nog werken aan een vriend of kennis te schenken of naar de Kringwinkel te brengen. We hebben nu ook een nieuwe, interactieve tool op de website die mensen informeert over hun rechten en opties om kapotte apparaten te laten herstellen.”

“Onze partners hebben vorig jaar alle zeilen bijgezet om grote volumes te verwerken. Daar zijn we hen heel dankbaar voor.”

Welke uitdagingen dienen zich aan?

“Net als de meeste Europese landen haalde België de Europese inzameldoelstellingen niet. De doelstelling verplichtte alle EU-lidstaten om tegen 2019 65% van het gemiddelde gewicht van wat er in de laatste drie jaar op de markt werd gebracht, of 85% van wat er werd afgedankt, in te zamelen. België komt nu aan iets meer dan 50%. 20% glipt weg via verkeerde kanalen zoals het huisvuil en schroot en van 30% weten we zelfs niet wat ermee gebeurt. Om dat op te lossen zullen we met alle actoren nog meer de handen in elkaar moeten slaan.”

“Ook de diversiteit aan technologieën is een uitdaging. Op dit moment krijgen we een brede range aan toestellen binnen, van oude beeldbuizen met loodhoudend glas tot plasmatelevisies, en er komen steeds nieuwe technologieën bij. Die hebben ook elk hun eigen risico’s, denk maar aan de ontvlambare lithiumbatterijen in onder meer laptops en smartphones. Om al die verschillende technologieën te recycleren, werken we nauw samen met onze recyclagepartners.”

“Maar ik ben hoopvol. Er groeit een generatie op die zich meer bewust is van het belang van een circulaire economie, hergebruik en recyclage. De jonge mensen van vandaag zullen hard aan de kar trekken van de circulaire economie, daar ben ik van overtuigd.”

WIE IS ERic dewaet?

Eric Dewaet behaalde de masters mijnbouwkundig ingenieur en industrieel beleid aan de KU Leuven. Doorheen zijn carrière bouwde hij bijna 30 jaar ervaring in supply chain management op.