• OOK IN 2020 WERKEN WE VERDER
    AAN EEN CIRCULAIRE ECONOMIE

Ook in 2020 werken we verder
aan een circulaire economie

2020 is een jaar om nooit te vergeten. Ondanks de
coronacrisis zetten we onze plannen voor de toekomst
verder. Eén doel staat centraal: verder werken aan
een circulaire economie.

1

DE KRINGLOOP VERDER SLUITEN

Recupel zet het project rond artificiële intelligentie verder. We verfijnen het algoritme om types van apparaten nog beter te herkennen en we onderzoeken hoe we via artificiële intelligentie een merknaam of logo op een apparaat kunnen identificeren.

In 2020 is hergebruik een belangrijk focuspunt. In nauwe samenwerking met Herwin en Ressources ondernemen we verschillende proefprojecten om meer herbruikbare toestellen op een kwalitatieve manier in de kringloop te brengen. Een voorbeeld? Om te voorkomen dat herstelbare toestellen beschadigd worden op het recyclagepark, starten we een proefproject op met een hergebruikcontainer. In die extra container kunnen consumenten elektronica plaatsen die in aanmerking komen voor herstelling.

DE KRINGLOOP VERDER SLUITEN
2

INZETTEN OP BETEKENISVOLLE PARTNERSHIPS

Samenwerken is de sleutel tot succes. Het vergroot de impact. Daarom gaan we graag slimme partnerships aan die de circulaire economie in de praktijk brengen. Zo werken we in 2020 met Belgian Scrap Terminal en de kunstenaar Alessandro Tardioli. Samen met leerlingen uit het secundair onderwijs bouwt Tardioli de cultuurhistorische Gyronef (van de avonturen van Suske en Wiske) uit gerecycleerde materialen en afgedankte elektro. Het overkoepelende project heet W.A.S.T.E. (Will Art Save The Ecosystem?). Behalve op de ontwikkeling van de Gyronef focust het project op de educatie en sensibilisatie van jongeren rond urban mining en circulaire economie.

INZETTEN OP BETEKENISVOLLE PARTNERSHIPS
3

ONZE ECOLOGISCHE VOETAFDRUK VERKLEINEN

Het transport in de verschillende stappen van onze keten heeft een negatieve impact op onze CO2-voetafdruk. We proberen daarom om onze gereden kilometers te beperken. Daarnaast startten we in 2020 een proefproject samen met het VIL om in de toekomst het vervoer van containers met afgedankte elektro via de binnenvaart te laten plaatsvinden.

ONZE ECOLOGISCHE VOETAFDRUK VERKLEINEN
4

NIEUWE SENSIBILISERINGSCAMPAGNES

Ook oud of kapot elektrisch werkgereedschap bevat nog veel waardevol materiaal. Daarom lanceren we in 2020 een sensibiliseringscampagne waarbij we iedereen oproepen om ook die apparaten in te zamelen.

Met een nieuwe creatieve invulling zetten we onze campagnes rond de vermiste koelkasten en de inzameling van lampen en armaturen verder.

NIEUWE SENSIBILISERINGSCAMPAGNES