1. Intro

4 redenen waarom Recupel in 2016 nog een circulair tandje bijstak

"Het is pure noodzaak geworden dat we als samenleving de weg inslaan van de circulaire economie." liet Recupel noteren toen het in 2016 zijn 15de verjaardag vierde.

"De groeiende afvalberg en de toenemende schaarste aan grondstoffen zijn van die aard dat circulaire economie en urban mining niet langer optioneel zijn," besloot CEO Peter Sabbe in 2016, op het 15de verjaardagsfeest van Recupel: "ze zijn een noodzaak geworden. Grondstoffen die we uit elektro-afval halen moeten we niet meer aan de aarde onttrekken."

 1. het snelst groeiende afvaltype ter wereld

  Ieder jaar komt er 4 tot 5% elektronisch afval bij, wat dit het snelst groeiende afvaltype ter wereld maakt. Wereldwijd werd in 2016 circa 46 miljoen ton elektronisch afval gegenereerd, zo rekent de Global e-Waste Monitor van de Verenigde Naties alvast voor, of zo’n 6,3 kg per aardbewoner.
 2. gevaarlijke stoffen blijven aanwezig

  In heel wat toestellen zijn nochtans vaak gevaarlijke stoffen verwerkt, zo riep Test-Aankoop* opnieuw in herinnering in 2016: "In de leidingen van koelkasten zitten gassen die erg gevaarlijk zijn. In wasmachines zijn soms giftige pcb’s te vinden en het beeldscherm van oude tv’s bevat zo goed als altijd zware metalen. Het blijft erg belangrijk dat deze stoffen correct worden opgevangen."* Het correct verwijderen en verwerken van deze stoffen voor de recyclage, de "depollutie", is dus van grote waarde.
 3. de grondstoffenschaarste

  Daarnaast wordt het ook economisch steeds belangrijker "om zo veel mogelijk elementen uit verouderde elektronica te recupereren. Metalen als kobalt of cadmium, bijvoorbeeld, zijn vooral te vinden in mijnen in Congo en Zambia waar ze in zeer bedenkelijke omstandigheden en zonder enig oog voor de milieu-impact worden bovengehaald. Ook metalen als goud, zilver en koper zijn steeds moeilijker te ontginnen, maar zitten eenvoudig bereikbaar in heel wat elektronica." Die schaarste liet zich andermaal sterker voelen in 2016, wat de belangstelling voor elektrorecyclage verder deed toenemen.
 4. de onzichtbare kilo’s

  Volgens de meest recente cijfers genereren Belgen elk 22,4 kg elektro-afval op jaarbasis. Bijna de helft daarvan, zo’n 10 kg, wordt door het Recupel-netwerk inmiddels correct ingezameld voor hergebruik of recyclage. Die 10,2 kg komen dus gegarandeerd niet "ergens in Afrika of Azië" terecht waar, zoals Test-Aankoop beschrijft, "mensen op een erg rudimentaire manier de meest waardevolle componenten van de elektronica proberen te verzamelen, met alle gevolgen vandien voor hun eigen gezondheid en voor het milieu."* Het is dus zeer belangrijk om de momenteel "onzichtbare" kilo’s beter in kaart te brengen om evenzeer een correcte inzameling en recyclage ervan te kunnen garanderen.

Redenen genoeg, kortom, voor Recupel, om in 2016 een versnelling hoger te schakelen en meer elektro in te zamelen dan ooit tevoren. "Door de uitbreiding van het inzamelnetwerk van Recupel te combineren met gerichte campagnes voor lampen en klein elektro hebben we opnieuw een aanzienlijke groep Belgen de juiste gewoonte aangeleerd," aldus Sabbe: "elektro-afval gooi je niet zomaar weg, je brengt het binnen."

In 2016 was urban mining geen optie meer. Stadsmijnbouw was een noodzaak geworden

Deel deze quote op

*Bron: Carine Deschamps en Paul Nies, Tijd voor grote kuis, in: Test-Aankoop 1 oktober 2016, p.22-24.
Meer weten over de 4 redenen Sluiten

2. Sensibilisering

Belg werd zich beter dan ooit bewust van het belang van urban mining in 2016

Met onder meer een actie om studenten te sensibiliseren, een nieuwe website, twee grote mediacampagnes, alweer fors meer winkels die inzamelpunt geworden zijn én een actief PR-luik wist Recupel de Belgen in 2016 wellicht beter dan ooit bewust te maken van het toenemende belang van het correct inzamelen en opnieuw verwerken van elektro-afval.

Om te beginnen werd in 2016 werk gemaakt van de positionering van Recupel op het vlak van Public Relations en Public Affairs, met als bedoeling de naamsbekendheid van Recupel te verzilveren en het maatschappelijk belang van de organisatie te benadrukken. Recupel sloeg daarvoor de handen in elkaar met tal van andere organisaties en instellingen die interesse tonen of verbonden zijn aan recyclage, urban mining en de circulaire economie. Een goede duiding van de e-waste problematiek en de activiteiten van Recupel bij zoveel mogelijk stakeholders is immers van groot belang om een verdere positieve evolutie van de activiteiten van Recupel te garanderen. Concreet gevolg van deze verhoogde aandacht voor (media)relaties was alvast een felle stijging van het aantal krantenartikelen, radio-interviews en tv-reportages die aandacht hebben voor de belangrijke rol van Recupel in de elektrorecyclage in België.

Café Recupel

Om specifiek de Belgische studentenpopulatie te sensibiliseren ging Recupel in 2016 voorts van start met Café Recupel. Voor die actie, waarbij studenten de kans krijgen om, op laagdrempelige wijze, elektro-afval binnen te brengen, werd en wordt intensief samengewerkt met Kringwinkels en intercommunales. Beide worden in de communicatie rond elk evenement vermeld, en zijn ter plekke aanwezig om de binnengebrachte toestellen te controleren op het potentieel voor hergebruik. Zo werden er in 2016 zes cafés georganiseerd, verspreid over ‘s lands drie regio’s. Behalve voor de inzameling van oud elektro zorgde dit initiatief overigens ook voor media-aandacht.

De nieuwe website van Recupel

Voorts werd in 2016 de nieuwe website van Recupel gelanceerd. Die wordt verder uitgediept als het basisplatform voor het contact van Recupel met consumenten en bedrijven. De komende jaren zullen de eigen kanalen overigens een belangrijkere rol krijgen in de externe communicatie. In 2016 werden de inspanningen voor digitale communicatie alvast beloond met een Digital Marketing Award in de categorie Non-profit. Zoals de meeste organisaties digitaliseert Recupel steeds meer aspecten van haar werking. Dit zorgt voor meer efficiëntie, maar vereist ook een bepaalde waakzaamheid. In 2016 heeft Recupel in dit verband besloten een "ethische hacking" te laten uitvoeren op haar IT-systemen; een test die tot een goed einde werd gebracht.

Tot slot blijkt uit de inzamelcijfers van 2016 nog dat ook de mediacampagnes met focus op klein elektro en lampen geloond hebben. De "gebruik je hoofd"- en "lampendames"-campagnes hadden een meetbaar effect dat nog significant werd versterkt door de combinatie met de uitbreiding van de RecyclePunten: herkenbare inzamelmeubels op zichtbare plaatsen in winkelketens en retail. Als we naar de tonnage kijken, werd zo bijna 10% meer klein elektro ingezameld en 5% meer lampen dan het voorgaande jaar; de hoeveelheid ingezamelde toestellen ging in 2016 respectievelijk zelfs 20% en ruim 21% omhoog.

Inzamelmeubels en campagnes stuwden de hoeveelheid ingezamelde kleine elektrotoestellen met 20% omhoog

Deel deze quote op

Meer weten Sluiten

3. Inzamelresultaten

32 miljoen afgedankte toestellen vonden in 2016 hun weg naar hergebruik of recyclage

Recupel heeft in 2016 meer elektro ingezameld dan ooit tevoren en blijft zo aan de kop van het peloton van de elektro-recyclage in Europa. In 2016 werd 10,2 kg per inwoner ingezameld, of in totaal meer dan 32 miljoen toestellen waar een snoer aan vasthangt of die op batterijen werken. Dat zijn stijgingen van respectievelijk 0,53 kg en 5,2 miljoen toestellen vergeleken met 2015.

Zoals verwacht zamelde Recupel in 2016 minder beeldbuishoudende schermen in – oude tv’s en monitoren (-9,2%) zijn nu eenmaal steeds minder in omloop – maar van alle andere categorieën werden er meer toestellen ingezameld dan in 2015.

"Groot Wit"- en "Koel Vries"-toestellen vertoonden onmiskenbaar een stijging, maar vooral de inzameling van lampen en klein elektro was een succes: de hoeveelheid ingezamelde stuks van die laatste stegen met respectievelijk 21,4% en 20,1%. De categorie "overige" (waaronder "klein elektro") is daarmee het sterkst stijgende type elektro-afval. Recupel verwacht dat deze tendens zich zal verderzetten de komende jaren en zal bijgevolg blijven focussen op de inzameling van klein elektro.

Evolutie door Recupel ingezameld elektro per fractie 2003-2016

Sinds de oprichting van Recupel 15 jaar geleden werden overigens al 221.417.278 toestellen ingezameld, samen goed voor meer dan 1,3 miljoen ton, zo werd naar aanleiding van het jubileum in 2016 berekend. Cijfers die de 32 miljoen toestellen van 2016 nog extra glans geven.

Out Of Market / Put On Market

Op de markt gezet (POM) vs. via Recupel van de markt gehaald (OOM)

41% van het volume elektro dat op de markt wordt gezet (POM of "Put on Market") komt in België via het Recupel-systeem inmiddels goed terecht (OOM of "Out of Market"). Daarmee hoort ons land bij de meest efficiënte ter wereld. Tegen 2019 moeten alle lidstaten van de Europese Unie evenwel 65% van het volume elektro dat op de markt wordt gezet inzamelen voor hergebruik of recyclage.

"Recupel zal daarom uiteraard inzameling blijven promoten," zegt Peter Sabbe, CEO van Recupel, "maar samen met de andere maatschappelijke actoren willen we de e-waste stromen ook beter in kaart krijgen de komende jaren. Van een deel van de 59% elektro die vooralsnog niet via Recupel correct van de markt wordt gehaald, weten we vandaag min of meer wat er mee gebeurt: het wordt bijvoorbeeld gerapporteerd in individuele plannen, wordt gemengd met schrootafval of verlaat België via legale en illegale export. Van de overige 30% weten we evenwel helemaal niet waar het terechtkomt."

Volgens een studie uit 2014 in samenwerking met de United Nations University werd er in België jaarlijks 22,4 kg elektro-afval gegenereerd per inwoner. Ruim 10 kg hiervan werd officieel ingezameld en geregistreerd, 5,1 kg was gedocumenteerd, maar van de 6,8 resterende kilo’s was niets geweten. "Hier een beter zicht op krijgen, samen met overheden, distributie, producenten en recyclers blijft dus ook de komende jaren een prioriteit," besluit Peter Sabbe.

Dat er überhaupt nog veel groeimarge is op het vlak van de inzameling van oud elektro, werd in 2016 overigens benadrukt in tal van berichten die dankzij Recupel in de (sociale) media circuleerden, van "Een gemiddeld Vlaams gezin heeft 77 elektronische apparaten in huis gaande van de koelkast en het strijkijzer tot een elektronisch weerstationnetje of een schuurmachine" in Het Nieuwsblad tot "Recupel schat dat er nog een miljoen ongebruikte laptops stof liggen te vergaren in Belgische huizen" en "Eén op de vijf koffiemachines staat ongebruikt in de kast," op Twitter.

41% van het volume elektro dat op de markt wordt gezet, wordt via Recupel ingezameld voor hergebruik of recyclage

Deel deze quote op

Meer weten Sluiten

4. Inzamelnetwerk

Aantal RecyclePunten rondde in 2016 de kaap van de 2.000

De recyclageparken waren in 2016 nog altijd het inzamelkanaal met het grootste volume, maar vooral de RecyclePunten, hoofdzakelijk in winkels, wonnen aan belang, zij het gelukkig niet ten koste van de andere inzamelkanalen. Daarnaast doorstond de keten in 2016 met glans een onafhankelijke test.

Ook in 2016 kon Recupel blijven waarborgen dat een correct ingezameld elektrotoestel doorheen de keten de juiste bestemming bereikt. De werking van de keten werd onafhankelijk getest door de consumentenorganisatie Test-Aankoop. En de resultaten van dat onderzoek waren, zoals verwacht, voor Recupel een succes. Een fragment:

"We brachten een wasmachine binnen in het containerpark in Vorst," zo rapporteerden Carine Deschamps en Paul Nies in Test-Aankoop in oktober 2016, "en amper zes dagen later was ze al verwerkt tot metaal en plastic na een verplaatsing van amper 50 kilometer, naar Belgian Electric Electronic Recycling in Willebroek. Efficiënt! Ook twee van de vier koelkasten werden snel ontmanteld: eentje na vijf dagen een andere na zes dagen. Zij hadden er op dat moment een reis van iets meer dan 100 kilometer op zitten. De ene koelkast was van het containerpark in Vorst rechtstreeks naar Recydel in Luik gebracht, de andere koelkast was in Doornik binnengebracht, was dan voor enkele dagen gestockeerd in een opslagplaats in Moeskroen, om vervolgens door Cornet Sambre in Bergen te worden verwerkt."

(Bron: Carine Deschamps en Paul Nies, Tijd voor grote kuis, in: Test-Aankoop, 1 oktober 2016, p. 22-24.)

Zeer tevreden is Recupel over het feit dat het succes van de RecyclePunten niet ten koste ging van andere inzamelkanalen. Dit toont immers aan dat RecyclePunten niet enkel het inzamelcomfort bij de consument verhogen, maar ook dat die consument interessante nieuwe afdankgewoonten begint aan te leren, ook al bleven de recyclageparken in 2016 het inzamelkanaal met het grootste volume. Overigens wordt het comfort van consumenten en bedrijven ook verhoogd door de zoekfunctie op de in 2016 vernieuwde website, waar je nu heel vlot het dichtstbijzijnde inzamelpunt vindt.

Het aantal RecyclePunten rondde in 2016 de kaap van 2.000, met 2.004 actieve RecyclePunten over heel België, die bovendien steeds intensiever gebruikt worden. Onderzoek toont aan dat 40% van de consumenten RecyclePunten een goede aanvulling vindt voor het recyclagepark. Met de uitbreiding van het RecyclePunt-netwerk steeg het aantal ophalingen per maand. En recente cijfers tonen aan dat de RecyclePunten de hoeveelheid ingezameld klein elektro met meerdere duizenden tonnen deden toenemen in 2016, vergeleken met het jaar daarvoor. De RecyclePunten werden overigens pas geïntroduceerd in 2014; op het einde van 2015 waren er al meer dan 1.500 verspreid over het hele land en in 2016 dus al ruim 2.000. Of hoe België ook qua inzamelnetwerk gerust mag meedingen naar de titel van ‘beste urban mine ter wereld’.

Ook qua inzamelnetwerk mag België gerust meedingen naar de titel van 'beste urban mine ter wereld'

Deel deze quote op

Meer weten Sluiten

5. Recyclagecijfers

Gerecycleerd elektro goed voor 82.000 ton grondstoffen in 2016

Recupel mag zich in 2016 met recht en reden dé Belgische urban miningexpert voor oud elektro noemen. En dat niet enkel op het vlak van de inzameling, maar zeker ook wat betreft de verwerking van elektro-afval tot nieuwe grondstoffen.

Ingezamelde toestellen worden door Recupel erkende Recyclers eerst gedepollueerd, ontdaan van hun schadelijke stoffen en dan optimaal verwerkt tot nieuwe grondstoffen. Dit proces is een belangrijke schakel van de circulaire economie.

Gemiddeld wordt op die manier tussen de 80% en de 90% van een elektro-toestel nieuwe grondstof. In 2016 konden zo in totaal meer dan 82.000 ton grondstoffen gebruikt worden voor de productie van nieuwe toestellen; grondstoffen die dus vooral niet meer onttrokken moeten worden aan de aarde via klassieke mijnen, waaronder 46.259 ton aan gerecycleerd ferromateriaal en 12.880 ton gerecycleerde kunststof.

Manuele depollutie, waarin de sociale economie een belangrijke rol speelt, zorgde er in 2016 voorts voor dat 12.500 ton schadelijke stoffen, zoals bijvoorbeeld kwik, CFK en fluopoeders niet in het milieu terechtkwamen.

En dan waren er nog de 1.410.000 ingezamelde toestellen die nog niet hoefden ontmanteld te worden omdat ze naar het hergebruikcircuit – De Kringwinkel – geleid konden worden. Dat is een sterke stijging vergeleken met 2015 die we te danken hebben aan het steeds grotere hergebruik van kleinere elektronische toestellen, een evolutie die de duurzaamheid van onze samenleving zeker ten goede komt.

À propos: achter die mooie recyclagecijfers gaat een dito toename schuil van de werkgelegenheid in de recyclagesector. Zo meldt sectorfederatie Go4Circle een opmerkelijke banengroei. Voor de periode 2011-2016 signaleert Paritair Comité 142, dat als een representatief staal van de recyclagesector mag worden beschouwd, een toename van de werkgelegenheid met 11,7%, waarvan 6% in 2016.

En "de groei is het opvallendst in de categorie diverse materialen: de recyclage van kunststof, banden, glas en dergelijke is goed voor ruim 38% meer werknemers. Vooral laaggeschoolde arbeiders krijgen kansen in die branche, een groep die in andere sectoren steeds minder aan de bak komt," aldus nog Go4Circle.

1.410.000 ingezamelde toestellen hoefden niet eens ontmanteld te worden, wegens geschikt voor hergebruik

Deel deze quote op

Meer weten Sluiten

6. Jaarbalans

Recupel kon de reserves verder afbouwen in 2016

In 2016 werd alles samen voor ongeveer €17 miljoen bijdragen geïnd. De totale werkingskosten bedroegen ongeveer €42 miljoen. Het merendeel van de kosten kon nog steeds met de reserves gefinancierd worden.

De totale financiële reserves (provisies en werkingsreserves), opgebouwd door een voorzichtige bepaling van de initiële bijdragen, worden zo verder stelselmatig afgebouwd. De doelstelling is nog altijd om een "pay-as-you-go"-systeem te bereiken, waarbij de Recupel-bijdrage die hoort bij een toestel volledig de kosten dekt van de inzameling, het transport en de recyclage van datzelfde toestel.

Een zekerheidsfonds moet de continuïteit van Recupel garanderen in geval van een verslechterende marktsituatie, zoals een nadelige schommeling van de grondstoffenprijzen, dalende verkoopcijfers of andere externe factoren.

Een belangrijk element is dat de grafiek hieronder de gegevens verzamelt van 7 verschillende Recupel beheersorganismen, die ieder een sector vertegenwoordigen. Deze eigen vermogens zijn niet verbonden met elkaar, en de reserves zijn verschillend voor elk organisme. De verhouding tussen de verschillende financiële middelen varieert ook sterk tussen de verschillende sectoren.

 

Deel jaarbalans

Jaarbalans Recupel

Activa

2016

2015

Immateriële vaste activa

2.165,14

3.876,82

Materiële vaste activa

2.670.244,12

1.990.073,51

Financiële vaste activa

140,00

Vaste activa

2.672.549,26

1.993.950,33

Vorderingen op ten hoogste één jaar

8.379.385,39

4.986.282,42

Liquide middelen en beleggingen

1.609.729,52

3.998.274,99

Overlopende rekeningen

105.594,30

89.429,36

Vlottende activa

10.094.709,21

9.073.986,77

TOTAAL ACTIVA

12.767.258,47

11.067.937,10

Passiva

2016

2015

Voorzieningen voor risico's en kosten

0,00

292.000,00

Voorzieningen

0,00

292.000,00

Schulden op ten hoogste één jaar

12.767.285,47

10.775.937,10

Vreemd vermogen

12.767.258,47

10.775.937,10

TOTAAL PASSIVA

12.767.258,47

11.067.937,10

Resultaat van het jaar

2016

2015

Omzet en andere bedrijfsopbrengsten

43.526.438,98

42.062.807,09

Bedrijfsopbrengsten

43.526.438,98

42.062.807,09

Diensten en diversen

-40.291.580,24

-38.411.964,68

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

-2.587.993,19

-2.505.204,03

Afschrijvingen en waardeverminderingen

-946.577,19

-955.690,05

Voorzieningen voor risico's en kosten

292.000,00

-192.000,00

Andere bedrijfskosten

-48.528,47

-40.958,46

Bedrijfskosten

-43.582.679,09

-42.105.817,22

BEDRIJFSWINST/VERLIES

-56.240,11

-43.010,13

Financiële opbrengsten

84.574,11

33.476,48

Financiële kosten

-51.657,39

-31.047,00

Financiële resultaat

32.916,72

2.429,48

Uitzonderlijke resultaten

23.323,39

40.580,65

Over te dragen winst/verlies

0,00

0,00

 

Jaarbalans Sectoren

 
Activa
Vorderingen op ten hoogste een jaar
Geldbeleggingen en liquide middelen
Overlopende rekeningen
VLOTTENDE ACTIVA
TOTAAL ACTIVA
Passiva
Bestemde fondsen
Overgedragen winst
EIGEN VERMOGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
VOORZIENINGEN
Schulden op ten hoogste één jaar
Overlopende rekeningen
VREEMD VERMOGEN
TOTAAL PASSIVA
Resultatenrekening (op 31 december 2016)
Omzet
Andere bedrijfsopbrengsten
BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Aankopen
Diensten en diverse goederen
Waardeverminderingen
Voorzieningen voor risco's en kosten
Andere bedrijfskosten
BEDRIJFSKOSTEN
BEDRIJFSWINST/VERLIES
Financiële opbrengsten
Financiële kosten
Financiële resultaten
Uitzonderlijke opbrengsten
Uitzonderlijke resultaten
Over te dragen winst/verlies
BW-REC
 
2.902.630,26
73.851.609,76
5.739,42
76.759.979,44
76.759.979,44
 
10.492.115,07
1.087.083,64
11.579.198,71
62.603.856,35
62.603.856,35
2.576.924,23
0,15
2.576.924,38
76.759.979,44
 
8.069.342,65
130.513,89
8.199.856,54
-12.451.772,37
-1.412.672,35
55.918,54
7.218.256,88
-123.359,77
-6.713.629,07
1.486.227,47
115.052,61
-125,38
114.927,23
 
0,00
1.601.154,70
RECUPEL AV
 
1.970.287,53
26.786.321,42
2.535,38
28.759.144,33
28.759.144,33
 
9.164.763,00
14.045.772,54
23.210.535,54
4.587.206,08
4.587.206,08
961.402,56
0,15
961.402,71
28.759.144,33
 
1.204.763,87
838.409,97
2.043.173,84
-5.935.419,82
-1.294.880,31
940,11
3.290.531,84
-495.945,83
-4.434.774,01
-2.391.600,17
53.137,86
-122,07
53.015,79
118.348,82
118.348,82
-2.220.235,56
BW-REC
 
2.902.630,26
73.851.609,76
5.739,42
76.759.979,44
76.759.979,44
 
10.492.115,07
1.087.083,64
11.579.198,71
62.603.856,35
62.603.856,35
2.576.924,23
0,15
2.576.924,38
76.759.979,44
 
8.069.342,65
130.513,89
8.199.856,54
-12.451.772,37
-1.412.672,35
55.918,54
7.218.256,88
-123.359,77
-6.713.629,07
1.486.227,47
115.052,61
-125,38
114.927,23
 
0,00
1.601.154,70
RECUPEL AV
 
1.970.287,53
26.786.321,42
2.535,38
28.759.144,33
28.759.144,33
 
9.164.763,00
14.045.772,54
23.210.535,54
4.587.206,08
4.587.206,08
961.402,56
0,15
961.402,71
28.759.144,33
 
1.204.763,87
838.409,97
2.043.173,84
-5.935.419,82
-1.294.880,31
940,11
3.290.531,84
-495.945,83
-4.434.774,01
-2.391.600,17
53.137,86
-122,07
53.015,79
118.348,82
118.348,82
-2.220.235,56
RECUPEL SDA
 
1.812.140,37
20.831.349,62
2.064,85
22.645.554,84
22.645.554,84
 
4.822.844,00
16.461.084,80
21.283.928,80
313.830,83
313.830,83
1.047.795,06
0,15
1.047.795,21
22.645.554,84
 
811.382,24
769.693,05
1.581.075,29
-1.740.253,37
-1.600.783,02
10.086,49
497.932,15
-463.663,98
-3.296.681,73
-1.715.606,44
37.691,49
-197,79
37.493,70
0,00
0,00
-1.678.112,74
RECUPEL ICT
 
1.926.400,38
17.001.828,73
2.173,90
18.930.403,01
18.930.403,01
 
5.516.992,43
12.202.345,49
17.719.337,92
0,00
0,00
1.211.064,94
0,15
1.211.065,09
18.930.403,01
 
1.790.188,01
671.324,19
2.461.512,20
-2.886.221,60
-1.616.629,89
138.772,89
23.062,90
-395.982,55
-4.736.998,25
-2.275.486,05
37.724,00
-78,60
37.645,40
594.183,97
594.183,97
-1.643.656,68
RECUPEL ET&G
 
1.043.604,13
13.857.712,98
2.615,60
14.903.932,71
14.903.932,71
 
2.311.097,00
11.074.687,59
13.385.784,59
1.014.372,08
1.014.372,08
503.775,54
0,50
503.776,04
14.903.932,71
 
456.418,54
458.196,09
914.614,63
-802.208,92
-1.299.092,75
5.915,15
436.636,75
-278.044,58
-1.936.794,35
-1.022.179,72
27.884,53
-322,25
27.562,28
 
0,00
-994.617,44
LightRec
 
2.963.126,26
43.697.011,96
4.834,42
46.664.972,64
46.664.972,64
 
6.278.061,00
22.712.528,30
28.990.589,30
16.053.580,93
16.053.580,93
1.620.802,26
0,15
1.620.802,41
46.664.972,64
 
3.188.042,07
1.082.100,34
4.270.142,41
-2.600.562,00
-3.082.597,85
-111,28
1.923.857,66
-535.714,95
-4.295.128,42
-24.986,01
69.281,26
-570,91
68.710,35
 
0,00
43.724,34
MeLaRec
 
872.069,50
6.308.794,29
477,62
7.181.341,41
7.181.341,41
 
1.055.835,00
5.589.573,49
6.645.408,49
24.933,29
24.933,29
510.999,48
0,15
510.999,63
7.181.341,41
 
1.170.575,21
232.539,03
1.403.114,24
-592.989,24
-1.353.629,37
6.091,70
35.260,11
-138.804,22
-2.044.071,02
-640.956,78
9.273,83
-109,98
9.163,85
 
0,00
-631.792,93
Meer weten Sluiten

7. Ledentevredenheid

Aandacht voor dienstverlening bleef ook in 2016 vruchten afwerpen

Ook in 2016 werd de relatie met leden en distributie onderzocht. Uit die bevraging bleek dat Recupels continue aandacht voor een optimale dienstverlening blijft renderen, wat niet belet dat de enquêtes ook worden gebruikt als een efficiënte bron om actiepunten te definiëren om een voortdurende verbetering van het systeem te verzekeren.

De ledenenquête toonde onder meer aan dat de 0800-nummers en het online contactformulier verder aan populariteit winnen bij de Recupel-leden. Zowel de kennis (68%) als het gebruik (42%) van de 0800-nummers om de diensten binnen Recupel te contacteren nam alvast significant toe. En ook het online contactformulier scoorde goed.

Leden verkiezen voorts steeds meer de website om de Recupel-bijdrage die hoort bij een bepaald toestel te verifiëren (78%, vergeleken bij 72% in 2015.) En meer dan 90% van de leden die de website gebruikten, vonden daar ook de informatie die ze zochten. Net als vorig jaar, is twee derde van de leden tevreden tot zeer tevreden, zowel over de online beschikbare aangifte-applicatie als over de facturatie zelf. De controleprocedure werd eveneens goed geëvalueerd: leden werden tijdig geïnformeerd en kregen de kans om opmerkingen te formuleren die bovendien correct opgevolgd werden.

Uit de enquête bij de distributeurs blijkt dat zo goed als alle distributeurs Recupel kennen. Hun klanten staan neutraal tot positief tegenover de bijdrage. Slechts een beperkt aantal distributeurs geeft aan vragen te krijgen van klanten over de Recupel-bijdrage.

Daarnaast geeft het onderzoek aan dat verrassend weinig (33%) distributeurs gebruik maken van de website van Recupel. Dat cijfer nemen we mee als een belangrijk aandachtspunt voor de volgende jaren, vooral omdat blijkt dat 9 op de 10 distributeurs die de website wél gebruiken vinden wat ze zoeken. De komende jaren zal verder geïnvesteerd worden in een vlotte informatiedoorstroming naar de distributie, zowel via eigen kanalen zoals de website en e-mailings, als via de kanalen van onze partners.

Tot slot zoomt het onderzoek in op de distributeurs die als ophaalpunt actief samenwerken met Recupel. Ook in die groep blijft de tevredenheid hoog: 9 op de 10 ophaalpunten zijn tevreden tot zeer tevreden over de samenwerking met Recupel. Gemiddeld geven ze Recupel een score van 8/10.

Deel ledentevredenheid

Meer weten Sluiten